Monthly Archive: July 2022

vncovay 0

Thuật ngữ cờ vây

Bất kì một chuyên môn nào cũng có thuật ngữ riêng của nó, cờ vây cũng thế. Khi bạn đọc sách, chơi cờ trên mạng, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp những thuật ngữ...